Štiepané palivové drevo

Čo je vlastne meter dreva? 

 Palivové drevo sa väčšinou meria a predáva v priestorových mierach. Základná jednotka dreva je 1m kubický(1m3). Taktiež sa nazýva plnometer (plm), kubík a predstavujú kváder o hrane 1m x 1m x 1m úplne plná drevenej hmoty. V tejto jednotke by ste kúpili dreva najviac, ale palivové drevo sa takto nedodáva, pretože je to z praktického hľadiska nemožné.

 Najčastejšie sa stretávame s jednotkou rovnaný priestorový meter (prmr), čo predstavuje priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m, v ktorom sú poukladané jednotlivé polená alebo štiepané drevo. Skladanie je značne drahé, preto sa cena skladania musí premietnuť do celkovej ceny ukladaného dreva. Avšak kvalita ukladania dreva veľmi ovplyvňuje skutočné množstvo poukladaného dreva.

 Jednotka, ktorú používame pre meranie dodávaného množstva je priestorový sypaný meter (prms). Je to neurovnaný, voľne drevom nasypaný priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m.

 Jednotka PRMS(Priestorový meter sypaný) je výhodný hlavne kvôli tomu, že náhodné sypanie je spravodlivé a hlavne lacné. Z tohto dôvodu nie sme nútení do cien dreva pripočítať nákladné ukladanie dreva do rovnaného metra.

 

 

 

Koľko palivového dreva vlastne kupujem? 

 Prepočtové tabuľky sú spracovávané v mnohých odborných lesníckych publikáciách. Množstvo dodávaného dreva samozrejme ovplyvňuje o akú drevinu ide, hrúbka kôry, veľkosť a tvar polien, počet polien v priestorovom metre, spôsob a kvalita rovnania do roviny, krivosť polien vo väčších rozmeroch a podobne.

1,0 PRMR/priestorový meter rovnaný /= 1,5 PRMS/Priestorový meter sypaný/

To znamená , že pokiaľ narovnáte 1,5 PRMS do roviny, zaberie Vám takéto množstvo palivového dreva  priestor o veľkosti 1m3

 

 

Palivové drevo pre Vás vyrábame na modernej poloautomatickej štiepačke z listnatých a ihličnatých druhov dreva ako sú napríklad DUB, BUK, HRAB, JASEŇ a ďalšie dreviny ťažené zo slovenských lesov.

 Naše palivové drevo je možné použiť na kúrenie v krboch, krbových vložkách, kachliach, kombinovaných kotloch, kotloch na drevo a takisto v moderných splyňovacích kotloch na drevoplyn.

 

 

 

Sezónne štiepané palivové drevo

 

Vyrábame pre Vás sezónne, nevysušené palivové drevo. Štandardná dĺžka dreva (33 cm aj iné dĺžky) zabezpečuje jeho vhodnosť do všetkých typov vykurovacích zariadení.Sezónne štiepané palivové drevo má vlhkosť nad 40 %. 

 

 

 

Sypanie štiepaného palivového dreva

 Najjednoduchšie je drevo priamo nasypať z pásu na sklopný nákladný automobil alebo do veľkoobjemového kontajneru, buď Bigbagu a takto ho dopraviť priamo k Vám. Spoločnosť „Drevoporez“ po dohode s klientom, môže dopraviť sypané štiepané palivové drevo veľkoobjemným kontajnerom, ktorý zoberie 15 m. spm. Veľkoobjemný kontajner je možno rozdeliť na 3 časti po 5 spm objemu požadovaného dreva. Klientovi može me doviesť 5, 10, alebo 15 spm  sypaného štiepaného palivového dreva

 

 

Ručné ukladanie do priestorových rovnaných metrov.

 Najnákladnejšou metódou balenia je drevo z pásu nasypať na voľnú hromadu a následne ručne ukladať do pripravených špeciálnych paliet. Štandardná dĺžka dreva (33 cm) zabezpečuje jeho vhodnosť do všetkých typov vykurovacích zariadení.

 

ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO
ŠTIEPANÉ DREVO